17 Октомври

„С перата си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш”- Псалм 91:4

Така близо до сърцето си Йехова прибира своите верни дечица, така че те да чувстват топлината на Неговата любов и съответно отговора на техните сърца е: „В шатъра Ти ще обитавам винаги”- под твоята закрила-  завинаги. „Ще прибягна под покрива на Твоите крила” „Защото Ти ми остана прибежище, яка кула за защита от неприятеля”, “Защото Ти, Боже, си чул оброците ми”- моето освещаване- „Дал си ми наследство, каквото даваш на ония, които се боят от името Ти”- Псалм 61:4,3,5.Z.’04-75R3331:6

Аз ще пея за Твоята сила, Да! На ранина високо ще славословя Твоята милост; защото Ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми”- Псалм 59:16