15 Октомври

„ Имайте вяра в Бога”- Марко 11:22

Откакто сме станали последователи на Господ, нашият дневен опит се ръководи и предпазва очевидно от невидима сила, до степен, че като възпитаници в училището на Христос, ние всички сме обучавани от него и развиваме все повече и повече милостите на Духа и практически- повече вяра. Колко е важен въпроса за вярата, ние сега може би не оценяваме напълно. Изглежда, че това е нещото ,което Господ специално търси в тези, които сега се наричат негови последователи… Според нашата вяра ние ще може да се радваме, дори в страдание. Ние не можем да се радваме на страданията; ние можем да се радваме на мислите , които вярата прикачва към страданието, а именно, че това са леки скърби, които изработват за нас по- нататък много по-важните и вечни дела на славата. Z. ’04-59 R3324:5