14 Oктомври

“Да върши човек правда и правосъдие Е по-угодно за Господа от жертва.”- Притчи 21:3

Ние трябва да растем в любов и любовта е принципно нещо; но преди да можем да направим някакъв прогрес в култивирането на любов, ние трябва да се научим да бъдем справедливи, прави, праведни. Това е правилното представяне на този въпрос в притчата, че човек трябва да бъде справедлив преди да е щедър. Това подобава на Божиите хора, на Новите Създания, че те трябва да изучват справедливостта непрекъснато и дневно да прилагат практически поуките, които са внедрени в божественото Слово… Когато се изгради правилната основа на характера, преди да се започне изграждането на любовта, те ще установят, че правят правилния прогрес. Цялата любов, изградена на основата на несправедливост или погрешни идеи на справедливостта е измамна, не е любовта, която Бог ще изисква като тест за възпитаниците си. Z. ’04-56,57 R3323:1