13 Октомври

„Аз ще ти покажа вярата си от моите дела.”-Яков 2:18

Макар че Божиите хора в настоящия век няма да бъдат съдени според техните дела, а според тяхната вяра, дела все пак се изискват. Чрез делата си ние демонстрираме нашата вяра, и благодарение на Бога, нашите несъвършени дела могат да Му показват лоялност на нашите намерения, на нашата воля… Ако делата ни демонстрират на Нашия Господ искреност в нашата вяра, такава вяра би била призната от Него и ние бихме били считани за съвършени и бихме били възнаградени с участие в Царството и във всички велики и скъпоценни неща, които Господ е запазил за тези, които Го обичат… не само на думи, но и по дела- за тези, които се стремят чрез делата в живота да покажат и демонстрират тяхната любов. Z.’04-45 R3318:1