12 Октомври

„Разгледайте полските кремове как растат”- Матей 6:28

Нашият Господ ни кара да обърнем внимание как простите неща в природата могат да бъдат изучавани, да ги забележим. Поуката, която трябва да си вземем е, че във връзка с всички житейски дейности, ние трябва да имаме правилен подход и да ги изучаваме от правилната им страна, с вяра в Създателя и осъзнаване, че Той е олицетворение и носител на най-високите и достойни качества, от които е заченат човешкия ум; че Той е съвършен в Справедливост, съвършен в Мъдрост, свършен в Сила, съвършен в Любов…Сърцето, което ги забелязва, има прогрес, расте в милост, знание и любов. Сърцето, което не може да забележи малките неща, ще се провали в разпознаването на големите неща, така ще бъде възпрепятствано от правилно отбелязване на Бог и правилно оценяване на Неговия план и от тук- от правилно оценяване на Неговия характер. Z.’04-37,38 R3313:2