11 Октомври

„Очистете се вие, които носите съдовете Господни” – Исая 52:11

Божественият метод очевидно е да се направи ясно отделяне на Божиите слуги от слугите на злото. Привилегията да свидетелстваме за Бог или да бъдем посланици на Истината е благоволение, запазено за Божиите хора. Той не търси злото, нито пропадналите демони, нито зли мъже или жени да бъдат вестители на добрите вести. Господните люде трябва внимателно да отбележат този въпрос и да негодуват срещу всеки, който не дава свидетелство, че е в сърдечна връзка с Господ. „Но на нечестивия, казва Бог: Що правиш ти, та разгласяваш Моите повеления и разказваш завета Ми с устата си, тъй като ти сам мразиш поуката и хвърляш зад себе си Моите думи?”- Псалм 50:16,17 Z.’04-28 R3309:4