10 Oктомври

„ Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, който го е създал”- Колосяни 3:9,10

Само в нашите умове, в нашата воля ние сме преминали през старите неща и всичко е станало ново. Всъщност тази промяна ще бъде постигната напълно, когато смъртното се облече в безсмъртно, когато нетрайното се издигне в трайно – когато се издигне в слава, сила и духовно съществуване. Но междувременно, за да се считаме достойни за участие в Първото Възкресение, се изисква от нас да демонстрираме нашето желание в мислите, нашето искрено старание да бъдем такива, каквито Господ иска да бъдем; и не би могло да се демонстрира по по-добър начин на Господ и на нас самите, освен чрез стриктно наблюдение на нашите сърца и мисли.Z.’04-25R3307:4