1 Януари

„Вие племена благославяйте нашия Бог, И направете да се чуе гласът на хвалата Му,
Който поддържа в живот душата ни. И не оставя да се клатят нозете ни.“- Псалм 66:8,9

Благодарение на Бог, неговата милост ни закриля, „държи ни да не паднем“, през следващата година: толкова много от нас са все още в едно сърце и в един ум, в Неговото слово и в Неговата служба! След като не забравяме, че на Противникът е разрешено да донесе „силни заблуди“ върху Господните люде, за да се пресеят тези, които не са истински Негови  ( 2 Солунци 2:10-12), ние със сигурност трябва да отдадем нашата благодарност на Бог, че със започването на нова година, Той ни намира твърдо стоящи, радващи се в Истината и в пълна хармония с всички божествени наредби, чрез които Той ни е опазил от отпадане. Z.’03-3 R3125:2