9 Oктомври

„ Защо сте страхливи, маловерци”- Матей 8:26

Всеки опит трябва да ни е от полза. Aко в началото сме били страхливи и сме ридаели, постепенно ние сме получавали помощ, вероятно с порицанието:”О,ти, с малко вяра!”. Но поука след поука идват при нас, така че Господарят, а и ние самите, трябва да очакваме по- голяма вяра, по- голямо доверие, по- голям мир, по- голяма радост в Господа, по- голяма увереност в Неговото присъствие и в Неговата грижа за нас, в Неговата сила да ни спаси от противника и от всяко зло нещо и да ни доведе до безопасното място, което търсим- небесното Царство.Z.’04-60R3325:1