8 Октомври

„Недейте се лъга…защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот”- Галатяни 6:7,8

Ние сеем в плът всеки път, когато позволяваме плътски, егоистични и несправедливи желания да завладеят нашите сърца и живот, като всяко посяване прави по-лесно следващото и осигурява края- смърт, Втората смърт. И напротив – всяко посяване в Дух, всяко отстояване срещу желанията на плътта като егоизъм и т.н., упражнява новия ум, новата воля по посока на духовното, към нещата, които са чисти, достойни, добри, истинни. Това сеене в Духа, което би донесло допълнителни плодове на Духа, милости на Духа и които ако спазваме, ще ни доведат непременно до вечен живот в Царството – което е в унисон с милостивите Божии обещания. Z.’04-57R3323:5