7 Октомври

„И всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара.”- Матей 7:26

Надеждите, построени върху Божиите обещания и придружени с невършене на дела, са надежди, построени върху пясък.Въпрос на време е идването на тестването, от което ще се покаже,че тези надежди са били повече от напразни. Ще се покаже, че техният собственик е измамен, като се е мислил за спасен и осигурен с участие в Царството. И напротив, тези, които строят с послушание, техните сърца и езици изповядват и славят Господ, техните дела подкрепят вярата им и плодовете им доставят свидетелство за тяхната жизнена връзка с Господ – те ще преминат през бурите на живота и никога не ще бъдат поместени, нито разклатени, защото те са стъпили на здрава основа. Z.’04-46R3318:5