6 Октомври

„ Не знаете на какъв сте дух; защото Човешкия Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси” – Лука 9:55,56

Така трябва да бъде и с учениците на Господ: тяхното непрекъснато изучаване трябва да избягва критиките и осъждането от другите, докато те търсят милост за себе си. Правилото, което Господ установява е, че ние трябва да очакваме милост от Него само в пропорция на нашата милост към другите…Позицията на човек, който търси вина в другите и е готов да ги обвинява и отхвърля, показва неправилно състояние на сърцето- състояние, в което всички Господни люде трябва да  внимават да не попаднат… Милост, добрина, любов, са елементите на характера, който Той иска да види в духовните Израелтяни и без които елементи не бихме продължили да бъдем Негови деца. Z.’-04-43 R3316:4,6