5 Октомври

„Защото размислете за този, Който издържа от грешните такова противоречие против Себе си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни.”- Евреи 12:3

Колко от истинските Божии деца стават отегчени и малодушни е мислите си и са в опасност да загубят висшата награда, защото са се провалили да мислят, изучават, разбират и съобразяват с Господ и какво Той е изтърпял срещу опозицията. Както те трябва да имат в предвид Неговото съвършенство и представената от Него светлина е сияела в тъмното, но не е била оценена, така и те трябва да очакват, че светлината, сияеща от тях, също не би била оценена. Както Господ е страдал несправедливо за всяко нещо и заради праведноста, така трябва да рефлектира и тяхното поведение, макар че добре знаем, че е несъвършено, върху укрепването им да издържат като добри войници, а не да бъдат отегчени в правенето на добро и малодушни пред опозицията. Z.’04-38R3313:5