4 Октомври

„И казва им: Дойдете след мен и Аз ще ви направя ловци на човеци”- Матей 4:19

Всички неща от живота ни дават ценни поуки за бъдещето, ако ги разпознаем. Може би е имало нещо специално в рибния бизнес- може би е велика работа, в която апостолите е трябвало да бъдат въвлечени до края на живота си. Нашият Господ оприличава това с Неговото призоваване.  Риболовът изисква енергия, тактичност, правилна стръв и това, че рибарят трябва да в винаги нащрек. Същите тези четири неща се изискват и за духовния риболов, в който Господ ни е дал привилегията да участваме. Трябва да помним, че както рибата се плаши, когато разбере, че някой иска да я хване, така и хората са страхливи да бъде хванати в нещо- особено когато имат подозрението, че могат да загубят техните свободи: така посвещението изглежда за света. Z.’04-26, 27 R3308:3