3 Октомври

„Много мир имат ония, които обичат Твоя закон и за тях няма спънки, та да се препъват”- Псалм 119:165

Нашите искания трябва да са за увеличение на милостта, мъдростта, плодовете на Духа и възможностите за служба на Господа и братята, за да растем повече и повече в подобие на скъпия Божи син. При такива условия кой би се съмнявал, че „ мирът Божий над цялото разбиране” ще „пази” такива „ сърца” и „ мисли”. Този мир може да прогони и най- големия огорчител на сърцето. Егоизмът и амбицията не биха намерили място в такова сърце. Божият мир може да живее в нашите сърца и да ги управлява, така че да ни пази от безпокойството и размириците на този свят, даже когато сме обкръжени от такива неблагоприятни условия- даже когато врагът ни е обсадил чрез лъжливи факти. Z.’04-24 R3306:3