1 Октомври

„Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам юзда за устата си, докато е пред мене нечестивия.”- Псалм 39:1

Сигурно всеки напълно ще се съгласи, че езикът има надмощие върху всички останали части на тялото за добро или за лошо. Опитът показва също, че до голяма степен е по- лесно да се контролира всеки друг орган, отколкото езикът. Той е използван умело като канал или слуга на злото- за всяка амбиция, страст, влечение на падналата природа. Затова се изисква от Християнина да се подсили в усърдието, мъдростта и грижата, така че да може да се ръководи тази част от тялото и да се подчини на новия ум в Христа, за да не бъде пречка за самия му притежател или за другите, но напротив- помощ по стръмния път. Z.’97-156R2156:3