1:1 Юда, слуга Исус Христов, и брат Яковов, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа:
1:2 Милост, мир и любов да ви се умножат.
1:3 Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви овещая да се подвизаете за вярата, която еднаж за винаги бе предадена на светиите.
1:4 Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.
1:5 А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ, като избави веднаж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха,
1:6 и че ангели, които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище,_ Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
1:7 както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци<$FГръцки: И следваха след чужда плът. Бит. 19:5.>, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.
1:8 При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
1:9 Но архангел Михаил, когото в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.
1:10 Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си.
1:11 Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство.
1:12 Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени;
1:13 свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века.
1:14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии,
1:15 да извърши съдба на всички, и да обяви за виновни всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.
1:16 Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.
1:17 Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха:
1:18 В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти.
1:19 Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа.
1:20 А вие възлюбени, като назидавате себе си в нашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух,
1:21 пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.
1:22 И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви;
1:23 други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.
1:24 А на Онзи, Който може да ви предпази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава,
1:25 на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.