1:1 Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота,_
1:2 (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),_
1:3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.
1:4 И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.
1:5 И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
1:6 Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.
1:7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.
1:8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.
1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
1:10 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец, и Неговото слово не е в нас.


2:1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай<$FИли утешител Вж. Йоан 14:16> при Отца, Исуса Христа праведния.
2:2 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
2:3 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му
2:4 Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.
2:5 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.
2:6 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
2:7 Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули.
2:8 Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.
2:9 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.
2:10 Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън.
2:11 А който мрази брата си той и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
2:12 Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име.
2:13 Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия. Писах вам,дечица, защото познавате Отца.
2:14 Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас; и победихте лукавия.
2:15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.
2:16 Защото всичко ще е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света;
2:17 и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.
2:18 Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.
2:19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.
2:20 А вие сте помазани от Светия и знаете всичко.
2:21 Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.
2:22 Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
2:23 Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
2:24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и Отца.
2:25 И обещанието, което Той ни даде е това_ вечен живот.
2:26 Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят;
2:27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.
2:28 Shikoni ?'dashuri t? madhe na dha Ati, q? t? quhemi bij t? Per?ndis?. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur at?.
2:29 Shum? t? dashur, tani jemi bij t? Per?ndis?, por ende nuk ?sht? shfaqur ?'do t? jemi; por dim? se, kur t? shfaqet ai, do t? jemi t? ngjash?m me t?, sepse do ta shohim se si ?sht? ai.


3:1 Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.
3:2 Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е.
3:3 И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист.
3:4 Всеки, който върши грях,върши и беззаконие, защото грехът е и беззаконие;
3:5 и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.
3:6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
3:7 Дечица, никой не ви заблуждава; който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен.
3:8 Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола,
3:9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
3:10 По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.
3:11 Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго;
3:12 а да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.
3:13 Недейте се чуди братя, ако светът ви мрази.
3:14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт.
3:15 Всеки, който мрази брата си е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.
3:16 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,
3:17 Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта към Бога?
3:18 Дечица, да не любим с думи нито с език, но и с дело и в действителност.
3:19 От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него
3:20 относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.
3:21 Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога;
3:22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.
3:23 И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.
3:24 И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него; и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.


4:1 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.
4:2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
4:3 а никой, който не изповядва Спасителя<$FГръцки: Исуса>, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света.
4:4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е с вас от онзи, който е в света.
4:5 Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша
4:6 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.
4:7 Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.
4:8 Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов
4:9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез Него.
4:10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни.
4:11 Въблюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
4:12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.
4:13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.
4:14 И видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.
4:15 Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той е от Бога.
4:16 И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.
4:17 В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.
4:18 В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.
4:19 Ние любим [Него], защото първо Той залюби нас.
4:20 Ако рече някой: Люби Бога, а мрази брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.
4:21 И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.


5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
5:2 По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди,
5:3 защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.
5:4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.
5:5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?
5:6 Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта;
5:7 и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
5:8 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.
5:9 Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.
5:10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си.
5:11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му
5:12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.
5:13 Това писах на вас, които вярват в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].
5:14 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
5:15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.
5:16 Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.
5:17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.
5:18 Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.
5:19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.
5:20 Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинския Бог и вечен живот.
5:21 Дечица, пазете себе си от идоли.