1:1 Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е благочестието,
1:2 в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,
1:3 а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител,
1:4 до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.
1:5 Оставих те в Крит по тая причина, да туриш ред в недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;
1:6 ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или в непокорство.
1:7 Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник нито да е лаком за гнусна печалба;
1:8 а гостолюбив, да обича доброто, разбрану праведен, благочестив, самообладан;
1:9 който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.
1:10 Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,
1:11 чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извръщават цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат.
1:12 Един от тях някой си техен пророк е казъл: "Критяните са винаги лъжци, Зли зверове, лениви търбуси".
1:13 Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата.
1:14 и да не дадът внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.
1:15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но умът им съвестта им са осквернени.
1:16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.


2:1 Но ти говори това, което приляга на здравото учение именно:
2:2 Gjithashtu edhe grat? e moshuara t? ken? sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo shpif?se, jo robinja ndaj ver?s s? shumt?, por m?suese t? s? mir?s,
2:3 също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;
2:4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,
2:5 да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.
2:6 Така и потомците увещавай да бъдат разбрани.
2:7 Във всичко показвай себе си пример за добри дела; в поучението показвай искреност, сериозност,
2:8 здраво неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.
2:9 Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да им не противоречат,
2:10 да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършенна вярност; за да украсят във всичко учението на Бога, нашия Спасител.
2:11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,
2:12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят ( Или: век. ),
2:13 ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
2:14 който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
2:15 Така говори, увещавай с пълна власт. Никой да не те презира.


3:1 Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело,
3:2 да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци.
3:3 Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг.
3:4 Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,
3:5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,
3:6 когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител,
3:7 та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.
3:8 Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.
3:9 А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.
3:10 След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го,
3:11 като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.
3:12 Когато изпратя до тебе Артема или Тихика, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам.
3:13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй щото да не им липсва нищо.
3:14 Нека се учат и нашите се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни, в посрещане на необходимите нужди.
3:15 Поздравяват те всички които са с мене. Поздрави ония, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. [Амин].