1:1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
1:2 до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа],
1:3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,
1:4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички светии),
1:5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,
1:6 което дойде до вас; както се принася плод и расте и в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
1:7 както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;
1:8 който ни и извести за вашата любов в Духа.
1:9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,
1:10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
1:11 подкрепяни от пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
1:12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;
1:13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
1:14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
1:15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
1:16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
1:17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
1:18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
1:19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота,
1:20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
1:21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,
1:22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
1:23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.
1:24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
1:25 на която аз станах служител, по Божия наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
1:26 сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на неговите Светии;
1:27 на която Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.
1:28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек, и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да предоставим всеки човек съвършен в Христа.
1:29 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.


2:1 Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично,
2:2 за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа.
2:3 в Когото [са скрити] всички съкровища на премъдростта и на знанието.
2:4 Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи.
2:5 Защото, ако и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас, и се радвам като гледам вашата уредба и постоянство на вашата вяра спрямо Христа.
2:6 И тъй, както сте приели Христа, Исуса Господа, така се обхождайте в Него,
2:7 вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилствуващи [в нея с] благодарение.
2:8 Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празната си измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
2:9 Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;
2:10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.
2:11 В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло;
2:12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога. Който Го възкреси от мъртвите.
2:13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;
2:14 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;
2:15 и като ограби всички началства и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях явно чрез Него.
2:16 И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота;
2:17 които са сянка на онова, което ще дойде, в тялото Христово.
2:18 Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в къща, който не е видял и напразно се надува с плътския си ум,
2:19 а не държи главата Христа, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с израстване, дадено от Бога.
2:20 Ако сте умряли с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като,
2:21 "Не похващай", "Не вкусвай", "Не пипай",
2:22 (които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения?
2:23 Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угождаването на тялото.


3:1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.
3:2 Мислете за горното, а не за земното;
3:3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
3:4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
3:5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;
3:6 поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните;
3:7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.
3:8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.
3:9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли стария човек с делата му,
3:10 и сте се облякли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;
3:11 гдето не може да има грях и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и в всичко.
3:12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюблени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дърготърпение.
3:13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
3:14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.
3:15 И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани и в едно тяло; и бъдете благодарни.
3:16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
3:17 и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарещи чрез Него на Бога Отца.
3:18 Жени подчинявайте се на мъжете си,както прилича в Господа.
3:19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.
3:20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.
3:21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
3:22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа.
3:23 Каквото и да вършите работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци;
3:24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.
3:25 Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.


4:1 Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
4:2 Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.
4:3 Молете се още и за нас, да ни отвори Бог вратата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови,
4:4 да я изявя така, както трябва да говоря.
4:5 Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благоговолението.
4:6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
4:7 Що се касае до мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,
4:8 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.
4:9 Изпратих с него и верният и възлюблен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.
4:10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),
4:11 и Исус, наречен Юст. От образованите тия са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.
4:12 Поздравява ви служител Исус Христов, Елафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършенни и напълно уверени в всичко що е Божия воля.
4:13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.
4:14 Поздравяват ви възлюбленият лекар Лука Димас.
4:15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.
4:16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.
4:17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.
4:18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].