Chapter 1
1:1 Наложеното пророчество, което пророк Авакум <I>чу</I> във видение:-
1:2 Докога, Господи, ще викам, а ти не щеш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не щеш да избавиш.
1:3 Защо ми показваш беззаконие, И ме правиш да гледам извращение? Защото грабителство и насилие има пред мене, Има и каране, и препирня се повдига.
1:4 Затова, законът е отслабнал, И правосъдието не излиза към победа; Защото нечестивите окръжават праведния, Та правосъдието излиза извратено.
1:5 Погледнете между народите, вникнете, И се очудете много; Защото Аз ще извърша едно дело във вашите дни, Което няма да повярвате ако и да ви се разкаже.
1:6 Защото, ето, аз повдигам Халдейците, Оня лют и нетърпелив народ, Който минава през широчината на света, За да завладее селища, които не са негови.
1:7 Страшни и ужасни са те; Съдът им и властта им произлизат от сами тях.
1:8 Конете им са по-бързи от леопарди, И по-свирепи от вечерни вълци; Конниците им скачат отпуснато, Да! конниците им идат от далеч, Летят като орел, който спеши да разкъсва.
1:9 Всички идат да насилстват; Лицата им са насочени на напред, И събират пленници като пясък.
1:10 Те се присмиват на царете, И първенците са за тях подигравка; Присмиват се на всяка крепост, Защото, като издигат грамади от пръст, превземат я.
1:11 Тогава духът му се изменя; Преминава <I>като завоевател</I>, и върши нечестие, Като прави силата си свой бог.
1:12 Не си ли ти от века, Господи Боже мой, Светий мой! Няма да умрем. Ти, Господи, си ги определил да <I>извършат твоите</I> съдби <I>над нас</I>; И ти Могъщи, си ги поставил за <I>наше </I>наказание.
1:13 Тъй като очите ти са твърде чисти, за да гледаш злото, И не можеш да погледнеш извращението, Защо гледаш на беззаконниците, И мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си,
1:14 И правиш човеците като морските риби, Като гадините, които си нямат управител?
1:15 <I> Халдеецът </I>изтръгва всичките с въдица, Влачи ги в мрежата си, И ги събира в невода си; За това се весели и се радва.
1:16 По тая причина жертва на мрежата си, И гори тамян на невода си; Защото чрез тях делът му е тлъст, И ястието му отбрано.
1:17 Но дали за това ще изпразва мрежата си, И престане от милост да убива постоянно народите?


Chapter 2
2:1 На стражата си ще застана, Ще се изправя на кулата, И ще внимавам да видя какво ще ми говори той, И какво да отговоря на изобличителя си.
2:2 Господ в отговор ми рече: Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, За да може да се чете бързо.
2:3 Защото видението се отнася към едно определено <I>бъдеще</I> време, Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
2:4 Ето, душата му се надигна, не е отдън права; А праведният ще живее чрез вярата си.
2:5 При това, понеже виното е коварник, Той е високоумен човек, който не мирува, Който разширява охотата си като Шеол, И, като смъртта, не се насища, Но събира при себе си всичките народи, И натрупва при себе си всичките племена.
2:6 Против такъв няма ли всички тия да съставят притча, И против него присмивателна поговорка? като рекат: Горко на оногова, който натрупва много <I> нещо </I>, което не е негово! - докога? - И който товари себе си със залози!
2:7 Няма ли да станат внезапно ония, които ще те хапят чрез лихоимство, И да се повдигнат ония, които ще те правят окаян, Та ти да им станеш за плячка?
2:8 Понеже ти обра много народи, Всички останали от племената ще те оберат, Поради кръвта на човеците, И поради насилието, извършено <I>от тебе</I> на земята, На града и на всичките му жители.
2:9 Горко на оногова, който придобива неправедна печалба за дома си, За да постави гнездото си на високо, Та да се избави от силата на бедствието!
2:10 Ти си намислил <I>онова, което ще докара</I> срам на дома ти Като си изтребил много племена, И си съгрешил против своята си душа.
2:11 Защото камъкът ще извика из стената, И гредата из дървята ще му отговори.
2:12 Горко на оногова, който гради град с кръв, И утвърждава град с неправда!
2:13 Ето, не е ли от Господа на Силите това, Дето се трудят племената за огъня, И народите се мъчат за суетата?
2:14 Защото земята ще бъде пълна Със знанието на славата Господна Както водите покриват морето.
2:15 Горко на оногова, който напоява ближния си, - На тебе, който изливаш яростта си, още ги и опиваш, За да гледаш голотата им!
2:16 Напълнил си се със срам, а не със слава; Пий и ти, и нека се открие краекожието ти, Чашата на десницата Господна ще се обърне към тебе, И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.
2:17 Защото неправдата <I>ти</I> към Ливан ще те покрие, И изтребването на уплашените животни, Поради кръвта на човеците, И насилието, извършено <I>от тебе </I> на земята, На града, и на всичките му жители.
2:18 Какво ползва изваяният идол, Та го е изваял художника му? - Или леяният идол, учителят на лъжата, Та уповава творителят му на делото си, Тъй щото да прави неми идоли?
2:19 Горко на оногова, който казва На дървото: Събуди се! - На немия камък: Вдигни се! То ли ще <I>го</I> научи? Ето, то е обковано със злато и сребро, И няма никакво дишане в него.
2:20 Но Господ е в светия си храм; Млъкни пред Него, цяла земльо.


Chapter 3
3:1 Молитвата на пророк Авакума, по Оплакванията.
3:2 Господи, чух вестта за Тебе, и се убоях. Господи, оживявай делото си всред годините, Всред годините го изявявай. В гнева си помни милостта.
3:3 Бог дойде от Теман, И Светият от хълма Фаран. (Села.) Славата му покри небето, И земята бе пълна с хваление към Него.
3:4 Сиянието му бе като светлината; Лъчи се издаваха из страната му; И там бе скривалището на силата му.
3:5 Пред него вървеше морът, И мълнии излизаха под нозете му.
3:6 Той застана и разклати земята, Погледна и направи народите да треперят; И вечните планини се разпаднаха, Безконечните гори се наведоха; Постъпките му бяха като в древността.
3:7 Видях шатрите на Етиопия наскърбени; Поклатиха се завесите на Мадиамската земя.
3:8 Негодува ли Господ против реките? Беше ли гневът Ти против реките, Беше ли гневът Ти против морето, Та си възседнал на конете си И на колесниците си, за да избавяш?
3:9 Лъкът Ти биде изваден <I>от покривката си</I>, <I>Както Ти</I> с клетва извести на племената. (Села.) Ти проряза земята с реки.
3:10 Видяха Те планините и се убояха; Водният потоп нападна; Бездната издаде гласа си, Вдигна ръцете си нависоко.
3:11 Слънцето и луната застанаха в жилището си При виделината на твоите летящи стрели, При сиянието на блестящото ти копие.
3:12 С негодувание си преминал земята, С гняв си вършеял народите.
3:13 Излязъл си за изблавление на людете си, За избавление чрез помазаника си; Отсякъл си началника от дома на нечестивите, Открил си основите дори до върха. (Села.)
3:14 Пронизал си със собствените му копия главата на военните му, Които като вихрушка се устремиха да ме разбият, И чиято радост бе като че ли да ядят скришно сиромаха.
3:15 С конете си преминал си морето, Натрупаните много води.
3:16 Чух, и вътрешностите ми се смутиха, Устните ми трепереха от гласа, Гнилота прониква в костите ми, И на мястото си се разтреперах; Защото трябва да чакам тихо скръбния ден, Когато възлезе против людете Оня, който ще се опълчи против тях.
3:17 Защото, ако и да не цъфти смоковницата, Нито да има плод по лозите, Трудът на маслината да се осуети, И нивите да не дадат храна, Стадото да се отсече от оградата, И да няма говеда в оборите,
3:18 Пак аз ще се веселя в Господа, Ще се радвам в Бога на спасението си.
3:19 Иеова Господ е силата ми; Той прави нозете ми като <I>нозете</I> на елените, И ще ме направи да ходя по височините си. За първия певец върху струнните ми инструменти.