Chapter 1
1:1 Господнето слово, което дойде към Йоила Фатуилевия син: -
1:2 Слушайте това, старци, И дайте ухо, всички жители на земята: Ставало ли е <I>такова нещо </I>във вашите дни Или в дните на бащите ви?
1:3 Разкажете това на чадата си, И чадата ви <I>нека го разкажат</I> на своите чада, И техните чада на друго поколение.
1:4 Каквото остави лапачът, изпояде го скакалецът; И каквото остави скакалецът, изпояде го изедникьт; И каквото остави изедникьт, изпояде го пръгът.
1:5 Изтрезнете, пияници, та плачете, И лелекайте, всички винопийци, за новото вино; Защото се отне от устата ви.
1:6 Понеже на земята ми възлезе народ Силен и без брой, Чиито зъби са лъвови зъби, И който има кътни зъби като на лъвица.
1:7 Опустоши лозата ми И сломи смоковниците ми; Обели я съвсем и я хвърли; Пръчките й се обелиха.
1:8 Плачи като <I>сгодена </I>девица опасана с вретище За мъжа на младостта си.
1:9 Хлебният принос и възлиянието престанаха От дома Господен; И свещениците, служителите Господни, жалеят
1:10 Запустя полето, жалее земята; Защото се загуби житото, Изсъхна новото вино, дървеното масло е слабо,
1:11 Посрамете се, земеделци, и лелекайте, лозари, За пшеницата и за ечемика; Защото жетвата на нивата се изгуби.
1:12 Лозата изсъхна и смоковницата повехна; Нарът, хурмата и ябълката, Дори всичките полски дървета изсъхнаха; И радостта изчезна измежду човешките чада.
1:13 Опашете се с вретище и плачете, свещеници; Лелекайте, служители на олтара; Дойдете, нощувайте във вретище, Служители на моя Бог; Защото хлебният принос и възлиянието са удържани От дома на вашия Бог.
1:14 Осветете пост, свикайте тържествено събрание, Съберете старейшините и всичките жители на страната В дома на Господа вашия Бог, И извикайте към Господа.
1:15 Уви за <I>оня</I> ден! Защото денят Господен наближи, И ще дойде като гибел от Всесилния.
1:16 Не отне ли се храната пред очите ни, Веселието и радостта от дома на нашия Бог?
1:17 Семената изсъхнаха под буците си, Житниците запустяха, Хранилищата се съсипаха, Защото житото изсъхна.
1:18 Как пъшка добитъкът! Скитат се чредите говеда Защото нямат пасбище; Да! изгинаха стадата овци
1:19 Господи, към Тебе викам; Защото огънят изпояде пасбищата на целината, И Пламъкът изпогори всичките полски дървета.
1:20 Даже и полските животни задъхвайки <I>поглеждат </I>към Тебе; Защото пресъхнаха водните потоци, И огън изпояде пасбищата на целината.


Chapter 2
2:1 Затръбете в Сион, И дайте тревога в светия ми хълм; Нека се разтреперят всичките жители на страната; Защото иде денят Господен, защото е близо, -
2:2 Ден тъмен и мъглив, Ден облачен и мрачен, <I>Бързащ</I> като зората, която се разпростира върху планините; <I>Идат</I> люде много и силни, Подобни на които не е имало от века, Нито подир тях ще има до годините на много поколения.
2:3 Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях; Земята пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня; Да! нищо не е избегнало от тях.
2:4 Изгледът им е като изгледа на коне; И тичат като конници.
2:5 Като тропот от колесници <I>се чува</I> Като скачат по върховете на бърдата, Като пращение на огнен пламък, който пояжда тръстика, Като <I>шум</I> на силни люде, опълчени на бой.
2:6 Пред тях племената се измъчват, Всичките лица побледняват.
2:7 Те тичат като юнаци; Като военни мъже качат се на стената, И маршируват всеки в пътя си Без да развалят редовете си.
2:8 Не се тласкат един друг; Маршируват всеки в своя път; И <I>даже</I> като падат около оръжията Не спират вървежа си.
2:9 Спускат се върху града, Тичат по стената, Качват се по къщите, Влизат през прозорците като крадец.
2:10 Земята се тресе пред тях, Небето трепери, Слънцето и луната потъмняват, И звездите оттеглят светенето си.
2:11 И Господ издава гласа си пред <I>тая</I> си войска; Защото станът му е много голям; Защото е силен оня, който изпълнява словото си; Защото денят Господен е велик и твърде страшен; И кой може да го изтърпи?
2:12 Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С всичкото си сърце, С пост, с плач, и с ридание;
2:13 И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото.
2:14 Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае, Та остави благословение след себе си, <I>Колкото</I> за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?
2:15 Затръбете в Сион, Осветете пост, свикайте тържествено събрание;
2:16 Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучащите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невястата из стаята си;
2:17 Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара, И нека рекат; Пощади, Господи, людете си, И не предавай наследството си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената - Де е техният Бог?
2:18 Тогава Господ поревнува за земята си, И се смили за людете си.
2:19 И Господ рече в отговор на людете си: Ето, аз ще ви пратя житото, Виното, и маслото, та ще с наситите от тях, И няма вече да ви направя за позор между народите;
2:20 Но ще отдалеча от вас северната <I>язва</I>, и ще я оттласна в безвода и пуста земя, С предната й страна към източното море, А западната й страна към западното море; И воня ще възлезе от нея, И смрад ще се издигне от нея, Защото е извършила надути работи.
2:21 Не бой се, земльо; радвай се и весели се; Защото Господ извърши велики дела.
2:22 Не се плашете, полски животни; Защото пасбищата на целината поникват, Защото дървото ражда плода си, Смоковницата и лозата дават силата си.
2:23 Радвайте се, прочее, и вие, Сионови чада, И веселете се в Господа вашия Бог; Защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка, И ви наваля дъжд - есенен и пролетен - В първия <I>месец.</I>
2:24 Гумната ще се напълнят с жито, И линовете ще се преливат с вино и масло.
2:25 И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, Изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас.
2:26 И ще ядете изобилно и ще се наситите, И ще хвалите името на Господа вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас; И людете ми няма никога да се посрамят.
2:27 И ще познаете, че аз съм всред Израиля, И че съм Господ вашият Бог, и че няма друг; И людете ми няма никога да се посрамят.
2:28 И след това Ще излея Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;
2:29 Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа си в ония дни.
2:30 И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълпове от дим.
2:31 Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.
2:32 И всеки, който призове името Господне ще се избави; Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече Господ, И между оцелелите ония, които Господ ще повика.


Chapter 3
3:1 Защото, ето, в ония дни и в онова време, Когато върна Юдовите и Ерусалимските пленници,
3:2 Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иософатовата (Т.е., Господ съди) долина, И там ще се съдя с тях Поради людете си и наследството си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята ми
3:3 И хвърлиха жребия за людете ми; Даваха момче заблудница, И продаваха момиче, за да пият вино.
3:4 Да! и що имате с мене вие, Тире, Сидоне, И всички Филистимски предели? Искате ли да ми въздадете възмездие? А ако ми въздадете, То аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви.
3:5 Понеже взехне среброто ми и и златото ми, И занесохте в капищата си отбраните ми блага,
3:6 А продадохте на Гърците, Юдейците и Ерусалимците, За да ги отдалечите от пределите им,
3:7 За това аз ще ги повдигна от мясото, За което ги продадохте, И ще върна възмездието ви на собствената ви глава;
3:8 Още ще продам вашите синове и вашите дъщери В ръката на Юдейците, А те ще ги продадат на Савците, - на далечен народ; Защото Господ изговори това.
3:9 Прогласете това между народите; Пригответе война; повдигнете юнаците; Нека се приближат всички военни мъже; Нека възлизат.
3:10 Изковете палечниците си на ножове, И сърповете си на копия; Слабият нека каже - Аз съм юнак!
3:11 Съберете се и дойдете отвред всички народи, Та се натрупайте заедно; Господи, нарави да слезнат там юнаците ти.
3:12 Нека станат народите и дойдат В Иосафатовата долина; Защото там ще седна да съдя всичките околни народи.
3:13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла; Дойдете, тъпчете, защото линът е пълен, И каците се преливат; Понеже нечестието им е голямо.
3:14 Множества, множества в долината, <I>дето</I> ще се отсъди за тях; Защото близо е денят Господен в долината <I>дето</I> ще се даде присъдата.
3:15 Слънцето и луната ще потъмнеят, И звездите ще оттеглят светенето си.
3:16 И Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа си от Ерусалим; Небето и земята ще се потресат; Но Господ ще бъде прибежище на людете си, И крепост на Израиляните.
3:17 Така ще познаете, че Аз Съм Господ вашият Бог, Който обитавам в светия си хълм Сион; Тогава Ерусалим ще бъде свет, И чужденци няма вече да минават през него.
3:18 В оня ден От планините ще капе мъст, И от хълмите ще тече мляко, И по всичките Юдови дерета ще текат води; А из дома Господен ще избликне извор, Който ще пои Ситимската долина.
3:19 Египет ще запустее, И Едом ще бъде гола пустиня, Поради насилието, сторено към Юдейците; Защото са пролели невинна кръв в земята им.
3:20 А Юда ще бъде населен до века, И Ерусалим из род в род.
3:21 И <I>чрез наказание</I> ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал; Защото Господ обитава в Сион.