Chapter 1
1:1 Господнето слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на Юдовите царе Озия, Иотама, Ахаза, и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Иоаса.
1:2 Когато Господ почна да говори чрез Осия, той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена, и <I>добий</I> чада от булдство; защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа. 3 И тъй, той отиде та взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачна и му роди син.
1:3 K?shtu ai shkoi dhe mori p?r grua Gomeren, bij?n e Diblaimit, e cila u mbars dhe i lindi nj? djal?.
1:4 И Господ му рече: Наречи го Иезраел (Т.е., Бог е посеял.); защото още малко и ще въздам на дома на Ииуя за крвъта, която проля на Иезраела, и ще туря край на царството на Израилевия дом.
1:5 И в оня ден ще строша Израилевия лък в долината на Иезраела.
1:6 И тя пак зачна и роди дъщеря. И <I>Господ </I> му рече: Наречи я Ло-рухама (Т.е., Не придобила милост.); защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом, и никак няма да им простя.
1:7 А към Юдовия дом ще покажа милост, и ще ги спася чрез Господа техния Бог, и няма да ги спася с лък, с меч, или с бой, с коне или с конници.
1:8 А като отби Ло-рухама, зачна и роди син.
1:9 И <I>Господ </I>рече: Наречи го Ло-аммий (Т.е., Не люде мои.); защото вие не сте мои люде, и аз не ща бъда ваш <I>Бог. </I>
1:10 Но все пак числото на Израиляните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза, че: Не сте мои люде, ще им се рече: Вий сте чада на живия Бог.
1:11 Тогава Юдейците и Израиляните ще се съберат заедно, та ще си поставят един началник, и ще възлязат от земята; защото велик ще бъде денят на Иезраела.


Chapter 2
2:1 Наричайте, <I>прочее,</I> братята си Аммий (Т.е., Люде мои), и сестрите си Рухама (Т.е., Придобила милост).
2:2 Съдете се с майка си, съдете се; Защото тя не ми е жена, И аз не й съм мъж. Нека отмахне блудствата си от лицето си, И прелюбодействата си отмежду съсците си,
2:3 Да не би да я съблека гола, И я изложа както <I>бе</I> в деня, когато се е родила, И я направя като пустиня, И я поставя като безводна земя, И я уморя с жажда.
2:4 Даже на чадата й няма да покажа милост, Понеже са чада от блудство.
2:5 Защото майка им блудства; Тая, която ги бе зачнала, постъпи срамотно; Защото рече: Ще отида след любовниците си, Които ми дават хляба ми и водата ми, Вълната ми и лена ми, маслото ми и питията ми.
2:6 За това, ето, аз ще препреча пътя ти с плет от тръни, И ще направя преграда пред нея, За да не намери пътищата си.
2:7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне; Ще ги потърси, но няма да ги намери; Тогава ще рече: Ще отида и ще се върна при първия си мъж, Защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.
2:8 И тя не знаеше, че Аз съм й давал житото, виното, и маслото, И умножил съм среброто и златото й, Което употребиха за Ваала.
2:9 За това, ще си взема назад житото на времето му, И виното си на определеното му време, И ще откъсна вълната си и лена си, Които трябваше да покриват голотата й.
2:10 И сега ще открия нечистотата й пред очите на любовниците й; И никой няма да я избави от ръката ми.
2:11 И ще прекратя всичкото й веселие, - Тържествата й, новолунията й, съботите й, И всичките й определни празници.
2:12 Ще опустоша и лозите й и смоковниците й, За които рече: Те са заплатата, Която ми дадоха любовниците ми. Ще ги обърна на лес, И полските животни ще ги пояждат.
2:13 И ще я накажа за дните, <I>които посвещаваше </I>на Ваалимите, Когато им кадеше, Като се китеше с обеците си и огърлиците си И отиваше след любовниците си, А Мене забравяше, казва Госопд.
2:14 Но, ето, Аз ще я привлека, И като я заведа в пустинята Ще й говоря по сърцето й.
2:15 И <I>още от</I> там ще й дам <I>Ханаанските </I>лозя, И долината Ахор (Т.е., Смущение) за врата на надежда; И там тя ще се отзове както в дните на младостта си, И както в деня, когато възлезе из Египетската земя.
2:16 В оня ден, казва Господ, Ще ме наричаш: Мъж ми; И няма да ме наричаш вече: Ваал ми. ( Т.е., Мой господар.)
2:17 Защото ще премахна имената на Ваалимите от устата й; И те няма вече да се поменуват с имената си.
2:18 В оня ден ще направя за тях завет С полските зверове, С небесните птици, И със земните гадини; И като строша лък и меч и бой, <I>и ги махна</I> от земята, Ще ги населя в безопасност.
2:19 И ще те сгодя за Себе Си завинаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, В милосърдие и в милости.
2:20 Ще те сгодя за Себе Си вьв вярност; И ще познаеш Господа.
2:21 И в оня ден ще отговоря, казва Господ, Ще отговоря на небето, И то ще отговори на земята,
2:22 И земята ще отговори на житото, на виното, и на маслото, И те ще отговорят на Израела.
2:23 И ще я насея за Себе Си на земята; И ще покажа милост към непомилваната; И на ония, които не бяха мои люде, ще река: Мои люде сте вие; И те ще рекат, <I>всеки един</I>: Ти си мой Бог.


Chapter 3
3:1 И Господ ми рече: Иди пак, залюби жена <I>си</I>, която, ако и да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейца, също както Господ люби Израиляните, при все че гледат към чужди богове, и обичат млинове с грозде.
3:2 И тъй, аз си я наех за петнадесет сребърника, и за кор ечемик, и половин кор ечемик.
3:3 И рекох й: Остани за мене за дълго време; да не блудстваш, нито да бъдеш жена на другиго, така и аз ще бъда за тебе.
3:4 Защото Израиляните ще останат за дълго време без цар и без началник, без <I>идолски </I> стълп, без ефод и без домашни богове.
3:5 После Израиляните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида; и в послешните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при неговата благост.


Chapter 4
4:1 Слушайте, словото Господне, Израиляни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.
4:2 Друго няма освен клетва, лъжа, и убийство, Кражба и прелюбодейство; Разбиват <I>къщи</I>, и кръв допира до кръв.
4:3 За това, зеямта ще жалее, И всеки, който живее на нея, ще премре, Тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.
4:4 Но никой да се не противи нито да изобличава <I>другиго</I>; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.
4:5 За това ще се подплъзнеш деня, И с тебе ще се подплъзне и пророкът нощя; И аз ще погубя майка ти.
4:6 Людете ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и аз отхвърлих тебе да ми не свещенодействаш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и аз ще забравя твоите чада.
4:7 Колкото повече се умножиха, толкова повече ми съгрешаваха; Ще обърна славата им в безчестие.
4:8 <I>Свещениците </I> се хранят с греховете на людете ми, И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.
4:9 И тъй, ще бъде - Каквито лъдете, такъв е свещеникът; И аз ще ги накажа за постъпките им, И ще им въздам за делата им.
4:10 Защото ще ядят, но няма да се насищат; Ще блудстват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.
4:11 Блудство, вино, и мьст отнемат разума!
4:12 Людете ми да се допитват до дървото си, И жезълът им, им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил. И те блудстват <I>и въстанаха </I> изпод <I>властта на</I> своя Бог.
4:13 Жертват по върховете на бърдата, И кадят по хълмите, Под дъбовете, тополите, и тервинтите, Защото сянката им е добра; За това, дъщерите ви блудстват, И снахите ви прелюбодействат.
4:14 Няма <I>особено </I> да накажа дъщерите ви, когато блудстват, Или снахите ви, когато прелюбодействат; Защото самите<I> бащи</I> отиват насаме с блудниците И жертват с безчестните жени; За това неразумните люде ще бъдат съборени.
4:15 Ако и да блудстваш ти, Израилю, <I>Поне</I> да не беззаконства Юда; Не дохождайте прочее в Галгал, Нито възлизайте във Вет-авен, Нито се кълнете с живота на Господа.
4:16 Защото Израил упорства като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места.(Еврейски: в широко място. )
4:17 Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.
4:18 Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да <I>казват </I>- Дайте! Първенците му са за срам нему.
4:19 Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.


Chapter 5
5:1 Чуйте това, свещеници, Внимавайте, доме Израилев, И дайте ухо, доме царев; Защото има присъда против вас; Понеже станахте<I> като </I>примка в Масфа, И, <I>като </I>мрежа простряна върху Тавор.
5:2 Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат; Но аз ги изобличавам всички.
5:3 Аз познавам Ефрема, И Израил не е скрит от мене; Защото и сега блудстваш, Ефреме, И Израил е осквернен.
5:4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог; Защото блуднически дух има дълбоко в тях, И те не познават Господа.
5:5 Гордостта на Израиля свидетелства пред лицето му; За това, Израил и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си, И Юда ще се препъва с тях.
5:6 Със стадата си и с чердите си Ще отидат да търсят Господа; Но няма да го намерят; Той се е оттеглил от тях.
5:7 Те се отнесоха коварно към Господа, Защото родиха чада от чужденки; Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им,
5:8 Затръбете с рог в Гавая, С тръба в Рама; Дайте тревога във Вет-авен - След тебе, Вениамине!
5:9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен; Обявих между Израилевите племена онова, което непременно ще стане, <I>сиреч, че,</I>
5:10 Понеже Юдовите първенци станаха като ония, които преместват межди, За това ще излея гнева си върху тях.
5:11 Ефрем е насилван, поразен е в съдбата, Защото помисли за добре да следва суетните <I>идоли;</I>
5:12 И аз бях като молец на Ефрема, И като червей на Юдовия дом.
5:13 Когато Ефрем видя, че боледува, И Юда <I>видя </I> раната си, Ефрем отиде при Асириеца И <I>Юда </I>прати до цар Ярива; Но той не може да ви изцели, Нито да излекува раната ви.
5:14 Защото аз ще бъда като лъв на Ефрема, И като млад лъв на Юдовия дом; Аз, да! аз ще разкъсам и ще си отида; Ще отнеса, и не ще има кой да отърве.
5:15 Ще си отида, ще се върна на мястото си, Додето признаят грешката си и потърсят лицето Ми; В скръбта си ще ме търсят усърдно, <I>казвайки;</I>


Chapter 6
6:1 Дойдете, да се върнем при Господа; Защото той разкъсна, и той ще ни изцели, Порази, и ще превърже<I> раната</I> ни.
6:2 Подир два деня ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред него.
6:3 Да! нека познаем Господа, нека следваме да го познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, И ще дойде при нас, както дъжда, Както пролетният дъжд, който пои земята.
6:4 Що да ти сторя Ефреме? Що да ти сторя, Юдо? Защото добротата ви е като утринния облак, И като росата, която рано прехожда.
6:5 За това, ги изсякох чрез пророците, Убих ги с думите на устата си; И съдбите ми се явяват като светлината.
6:6 Защото милозливост искам, а не жертва, И познаване Бога, повече от всеизгаряния.
6:7 Те, обаче, както Адам, престъпиха завета; Там постъпиха коварно към Мене.
6:8 Галаад е град на ония, които струват беззаконие, Опетнен е с кръв.
6:9 И както разбойнически чети причакват човека, Така дружината свещеници убива по пътя към Сихем; Да! те вършат безчестие.
6:10 В Израилевия дом видях ужас; Там <I>се намира </I> блудство у Ефрема, И Израил е осквернен.
6:11 И за тебе, Юдо, се определи жетва, Когато върна людете си от плен.


Chapter 7
7:1 Когато щях да лекувам Израиля, Тогава се откри беззаконието на Ефрема И нечестието на Самария; Защото вършат измама, Като и крадеца влиза вътре И разбойническата чета обира вън.
7:2 Те не размишляват в сърцето си, Че аз помня всичкото им беззаконие; А сега ги обиколиха собствените им дела, Които са и пред лицето ми.
7:3 С нечестието си зарадват царя, И с лъжите си първенците.
7:4 Те всички са прелюбодейци, - Като пещ отоплена от хлебар, Който, като замеси тестото, престава да нажижа огъня, докле се кисне то.
7:5 На <I>рождения</I> ден на нашия цар Първенците се разболяха чрез разпаление от виното; И той простря ръката си с присмивателите.
7:6 Защото, като причакват, Те са направили сърцата си като пещ; Гневът им спи цяла нощ, А на заранта гори като пламнал огън.
7:7 Те всички се нажежиха като пещ, И пояждат съдиите си; Всичките им царе са паднали; Няма между тях кой да ме призовава.
7:8 Ефрем, той се смеси с племената; Ефрем е като необърната пита.
7:9 Чужденци поядоха силата му, и той не знае; Доли бели косми му поникнаха тук-там, а той не знае.
7:10 И гордостта на Израиля свидетелства пред лицето му; Но пак, въпреки всичко това, не се връщат при Господа своя Бог, Нито го търсят.
7:11 И Ефрем е като глупав гълъб, който няма разум; Викат към Египет <I>за помощ,</I> отиват в Асирия.
7:12 Когато отидат, ще разпростра мрежата си върху тях; Ще ги сваля като въздушните птици; Ще ги накажа както се е провъзгласило в събранието им.
7:13 Горко им! защото са се скитали далеч от Мене; Гибел там! защото са престъпили против Мене; Когато щях да ги изкупя, <I>и тогава</I> те говориха лъжи против Мене.
7:14 И не ме призоваха от сърце, Но лелекат на леглата си; Събират се <I>да се молят </I>за жито и вино, Но пак въстават против Мене.
7:15 При все че обучавах и уякчавах мишците им, Пак те намислюват зло против Мене.
7:16 Връщат се, но не при Всевишния; Приличат на неверен лък; Първенците им ще паднат от нож, Поради яростта на езика си; Това ще им <I>причини </I>позор в Египетската земя.


Chapter 8
8:1 <I>Тури </I>тръбата на устата си! Той се впуща като орел против дома Господен, Защото нарушиха завета ми И престъпиха закона ми.
8:2 Ще викат към мене: Боже мой, ние Израил те познаваме.
8:3 Но понеже Израил отхвърли доброто, За това неприятелят ще го прогони.
8:4 Те поставиха царе, но не чрез Мене; Назначиха началници, но без да ги призная Аз; От среброто си и от златото си направиха си идоли, Та да бъдат изтребени.
8:5 Той е отхвърлил телето ти, Самарийо; Гневът ми пламна против тях; До кога не ще могат да се очистят?
8:6 Защото <I>телето </I> наистина е от Израиля; Художник го е направил; то не е Бог; Да! Самарийско теле ще се разтроши.
8:7 Понеже посеяха вятър, за това ще пожънат вихрушка; Няма узряло жито; израсналото няма да даде брашно; И ако даде, чужденци ще го погълнат.
8:8 Израил биде погълнат; Сега той е между народите като негоден съд.
8:9 Защото възлязоха при Асирийците като див и осамотен осел; Ефрем е наел любовници.
8:10 И даже ако наемат <I>любовници</I> между народите, Аз сега ще ги събера <I>против</I> тях; И те ще почнат да намаляват Поради товара <I>наложен </I>от царя на князете.
8:11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши, То жертвениците му станаха причина за грях.
8:12 Написах му десетте хиляди <I>правила</I> на закона си; Но те се счетоха като чуждо нещо.
8:13 В жертвите, които ми принася, Жертват месо и го ядат; Но Господ не ги приема; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете им; Те ще се върнат в Египет.
8:14 Защото Израил е забравил Твореца си, и е построил палати, И Юда е съградил множество укрепени градове; Но Аз ще пратя огън върху градовете му, Та ще пояде палатите им.


Chapter 9
9:1 Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената; Защото ти блудства и <I>сеотклони</I> от своя Бог; Ти обикна <I> блуднически </I> заплати във всяко житно гумно.
9:2 Гумното и линът няма да ги нахранят, И мъста ще изчезне за тях.
9:3 Няма да живеят в Господната земя; Но Ефрем ще се върне в Египет, И ще ядат нечисти ястия в Асирия.
9:4 Няма да принасят Господу възлияния от вино, Нито ще му бъдат угодни жертвите им, Но ще им се <I>считат </I> като хляба <I>що ядат жалеещи.</I> От който всички, които го ядят се осверняват; Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, А няма да влезе в дома Господен.
9:5 Какво ще направите в празничен ден И в ден на Господне тържество?
9:6 Защото, ето, макар че побягнаха от погубление, Все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи; Тръни ще има в шатрите им.
9:7 Настанаха дните на наказанието, Дните на въздаянието настанаха, И Израил ще го познае; Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя, Поради многото ти беззакония И поради голямата омраза, която <I>те възбуждат.</I>
9:8 Ефрем бди против моя Бог; А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец, И омраза в дома на неговия Бог.
9:9 Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая; <I>Затова</I>, Господ ще помни беззаконието им, Ще накаже греховете им.
9:10 Намерих Израиля, <I>че беше за мене </I> като грозде в пустиня; Видях бащите ви, <I>че бяха</I> като първозрелите на смоковницата В първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, Предадоха себе си на това срамотно нещо, И станаха гнусни като обичните си <I>идоли.</I>
9:11 А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица; Не ще има <I>между тях </I> раждане, ни бременост, ни зачване;
9:12 Но и да отхранят чадата си, Пак ще ги обезчадя, тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!
9:13 Ефрем ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.
9:14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята, и сухи съсци.
9:15 Всичкото им нечестие е в Галгал, Защото там ги намразих; Поради злите им дела Ще ги оттласна от дома си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници.
9:16 Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят; Ще умъртвя любимата рожба на утробата им.
9:17 Бог мой ще ги отхвърли, Защото не го послушаха; И ще бъдат скитници между народите.


Chapter 10
10:1 Израил е лоза, която се разпростира И дава изобилно плод; Колкото повече бяха плодовете му Толкова повече беше умножил жертвениците си; Колкото по-хубава беше земята му Толкова по-хубави беше направил идолските си стълпове.
10:2 Сърцето им е разделено; Сега ще се окажат виновни; Сам той ще разкопае жертвениците им, Ще строши идолските им стълпове.
10:3 Сигурно сега ще рекат: Ние нямаме цар, защото не се боехме от Господа; Що прочее би ни ползвал цар?
10:4 Говорят <I>празни </I> думи, Като се кълнат лъжливо, когато правят завети; За това, осъждението пониква като отровна плевел В браздите на нивата.
10:5 Самарийските жители ще се разтреперят, Поради телците на Вет-авен; (Т.е., Дом на суетата. Друго име за Ветил) Защото людете му и неговите жреци, Които се хвалеха с него поради славата му, Ще ридаят за него, понеже <I>славата</I> се изгуби от него.
10:6 Тоже и <I>идольт</I> ще бъде отведен в Асирия Като подарък на цар Ярива; Ефрем ще бъде засрамен, И Израил ще се посрами от своите разсъждения.
10:7 Колкото за Самария, царят й се отсече Като пяна отвърху вода.
10:8 И високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят; Тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им; И те ще рекат на планините - Покрийте ни! И на хълмите - Паднете върху нас!
10:9 Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая; Там застанаха <I>и те</I>; Но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.
10:10 Когато желая, ще ги накажа; И племената ще се съберат против тях, Когато бъдат вързани поради двете си беззакония.
10:11 Ефрем е научена юница, Която обича да вършее; Но Аз ще прекарам <I>хомот</I> върху нейния красив врат; Ще впрегна Ефрема; Юда ще оре; Яков ще разбива <I>определените</I> му буци.
10:12 Посейте за себе си по правда, Пожънете с милост, Разработете престоялата си земя; Защото е време да потърсите Господа, Докле дойде и ви научи правда.
10:13 Орахте нечестие, пожънахте беззаконие, Ядохте плода от лъжата; Защото си уповал на своя си път, На многото си силни мъже.
10:14 За това, метеж ще се повдигне между племената ти, И всичките ти крепости ще се разорят Както Салман разори Вет-арвел в деня на боя, - Когато майката биде смазана заедно с чадата си.
10:15 Така ще ви стори Ветил Поради крайното ви беззаконие; Рано Израилевият цар съвсем ще се отсече.


Chapter 11
11:1 Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, И из Египет повиках сина си.
11:2 Колкото повече ги викаха <I>пророците,</I> Толкова повече те се оттегляха от тях; Жертваха на Ваалимите, И кадяха на ваяните идоли.
11:3 При това, аз научих Ефрема да ходи Като го хващах за мишците му; Но не познаваха, че аз ги лекувах.
11:4 Привлякох ги с човешки въжа, с връзки на любов, И бях за тях като ония, които изваждат хомота от челостите им, И сложих храна пред тях.
11:5 Той няма да се върне в Египетската земя; Но Асириеца ще му бъде цар; Защото отказаха да се обърнат <I>към Мене.</I>
11:6 Меч ще свирепее против гадовете му Та ще довърши силите му, и ще ги пояде, Поради собствените им намерения.
11:7 Людете ми решително отстъпват от Мене; Ако и да ги повикат <I>пророците да гледат </I> към Всевишния, Пак никой не се старае да се изправи.
11:8 Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? <I>Как</I> да те поставя като Севоим? Сърцето ми се промени дълбоко в Мене, Милосердието ми се запали.
11:9 Няма да изпълня <I>намерението на</I> пламенния си гняв, Няма пак да изтребя Ефрема; Защото аз съм Бог, а не човек, Светият всред тебе, И няма да дойда <I>при тебе </I>с гняв.
11:10 Те ще ходят след Господа, Който ще рикае като лъв; А когато изрикае, Тогава чадата ще бързат да дойдат от запад,
11:11 Ще бързат да дойдат от Египет като птица, И от Асирийската земя като гълъб; И ще ги настаня <I>пак </I> в къщите им, казва Господ.
11:12 Ефрем ме окръжава с лъжи, И Израилевият дом с измама; И Юда още се колебае спрямо Бога, Спрямо Светият, който е верен.


Chapter 12
12:1 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с Асирийците, И занасят дървено масло в Египет!
12:2 Още, Господ има спор с Юда, И ще накаже Якова според постъпките му, Според делата му ще му въздаде.
12:3 В утробата той хвана петата на брата си, и като мъж се бори с Бога;
12:4 Да! бори се с ангел, и преодоля С плач и молба към него. <I>Бог</I> го намери във Ветил, и там говори с нас, -
12:5 Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.
12:6 За това, обърни се към твоя Бог, Пази милост и правосъдие, И винаги се надявай на твоя Бог.
12:7 <I>Ефрем</I> е търговец; Неверни къпони има в ръката му; Той обича да мами.
12:8 И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, Придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, Което <I>да се счита</I> за грях.
12:9 А аз съм Господ твой Бог от <I>времето, когато беше ти в</I> Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри Като в празнични дни.
12:10 Говорих още и чрез пророците, И явих <I>им</I> много видения; И чрез <I>думите</I> на пророците служих си с уподобления.
12:11 Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Глагал жертват юнци; И жертвениците им са <I>многобройни</I> като куповете тор В браздите на нивите.
12:12 А Яков побягна в Сирийското поле; Израил е работил за жена, И за жена е пазил <I>овци,</I>
12:13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде опазен.
12:14 Ефрем разгневи <I>Бога</I> много горчиво; За това, ще оставя върху него <I>проляната</I> от него кръв, И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.


Chapter 13
13:1 Когато Ефрем говореше с трепет Той се издигна в Израил; А когато съгреши чрез Ваала, Тогава умря.
13:2 А сега притурят на греховете си Като си правят леяни идоли от среброто си, Идоли според своето разбиране на <I>Божеството,</I> Но <I>които</I> всички са дело на художници; <I>Сами</I> те казват за тях: Нека целуват телците ония, които жертват.
13:3 За това, ще бъдат като утринния облак, и като росата, която рано прехожда, Като прах, който вихрушката отвява от гумното, и като дим, <I>губещ се</I> из комин.
13:4 Но аз съм Господ твой Бог от <I>времето, когато беше ти в</I> Египетската земя; Друг Бог освен Мене да не познаеш, Защото освен Мене няма спасител.
13:5 Аз съм познал <I>ходенето</I> ти в пуситнята, В много сухата земя.
13:6 Според както пасяха, така се наситиха; Наситиха се, и сьрцето им се надигна; За това Ме забравиха.
13:7 По тая причина станах за тях като лъв, Като леопард ще дебна на път;
13:8 Ще ги срещна като мечка, лишена от малките си, И ще разкъсам булото на сърцето им; Там ще ги погълна като лъвица; Див звяр ще ги разкъса.
13:9 Гибелно е за тебе, Израилю, Дето се противиш на Мене, твоята помощ.
13:10 А сега де е царят ти? - Та да те избави във всичките ти градове, - И съдиите ти, за които рече: Дай ми цар и началници?
13:11 Дадох ти цар в негодуванието си, И махнах го в гнева си.
13:12 Беззаконието на Ефрема е скътано, Грехът му запазен в скривалище.
13:13 Болки на раждаща жена ще го сполетят; Той е неразумен син, Не слиза на време в отвора на матката.
13:14 От силата на Шеол ще ги изкупя, От смърт ще ги избавя. О, смърт! де са язвите ти? О, Шеоле! де е погубителната ти <I>сила?</I> <I>Колкото за това</I>, аз няма да видя разкайване.
13:15 Ако и да е той плодовит <I>повече</I> от братята си, Пак източен вятър ще дойде, Вятър от Господа ще възлезе из пустинята, Та ще престане изворът му, И ще пресъхне кладенецът му; <I>Неприятелят</I> ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове.
13:16 Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.


Chapter 14
14:1 Израилю, върни се при Господа твоя Бог, Защото си паднал чрез беззаконието си.
14:2 Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко <I>наше</I> беззаконие, И приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси (Еврейски: юнци.) от устните си.
14:3 Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си - Вие сте наши богове; Защото у тебе сирачето намира милост.
14:4 Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът ми се отвърна от него.
14:5 Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като Ливанско <I>дърво.</I>
14:6 Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като на маслина, И благоуханието му като Ливан.
14:7 Които живеят под сянакта му Изново ще се съживят като жито, И ще процфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като Ливанско вино.
14:8 Ефреме, какво имаш вече <I>да се оплакваш</I> от идолите ти? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; От мене е твоят плод.
14:9 Кой е мъдър, та да разбере тия неща? <I>Кой е</I> разумен, та да ги познае? Защото пътищата Господни са прави, И праведните ще ходят по тях, А престъпниците ще паднат в тях.